Jorun Askeland

Jeg er utdannet naprapat og startet Askeland naprapati og helse våren 2017. Tidligere har jeg jobbet fem år som naprapat i Ålesund, og drev der Ålesund Naprapatklinikk.

Utdannelse:
Naprapat, 4-årig høyskoleutdannelse ved Naprapathögskolan i Stockholm, 2008-2012.

Kurs: 
Smertebehandling med nåler/Dry Needling
Aktiv Instruktør, Trening og kreft, ved Norges Idrettshøgskole
Etterutdanning innen naprapati, øvre og nedre ekstremitet, Norges Naprapatforbund

Mitt mål er at du som kommer til meg skal få en optimal behandling slik at du kan ha en velfungerende kropp uten smerter og funksjonshindringer. Jeg ønsker at du skal få bedre kunnskap og forståelse om hvordan kroppen fungerer slik at du selv kan ta bedre vare på egen helse. En hverdag uten smerte vil gi deg mer energi og overskudd, økt konsentrasjon og tålmodighet, og best av alt, mer glede.

Jeg synes det er utrolig givende å få jobbe med mennesker. Jeg fascineres av kroppen, hvilket fint maskineri den er, men også mennesket som helhet. Det å ta vare på egen helse er viktig for meg, det påvirker livskvaliteten i høy grad. Men hva er egentlig helse? WHO definerer helse som ‘en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte’. Det er mange faktorer som påvirker dette, eksempelvis bevegelse, mat, søvn, pust, relasjoner, vaner og valg. Mine tanker og engasjement om å ta vare på kropp og sjel er ting jeg ønsker å formidle mer om via bloggen. Naturen har en stor plass i mitt hjerte, dette vil du nok merke. Mitt ønske er at bloggen skal gi tid for refleksjon, og inspirasjon til å bli mer bevisst deg selv og din helse. Med tilstedeværelse og bevissthet er det lettere å skape det livet vi ønsker. Da vil vi være bedre rustet til å gi mer kjærlighet både til oss selv og til andre. Slikt skaper gode ringvirkninger.
BESTILL TIME