Hva er naprapati?

Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Navnet er sammensatt av det tjekkiske ordet napravit, som betyr å korrigere, og det greske ordet pathos, som betyr lidelse. Naprapati er en manuell behandlingsform, det vil si at både undersøkelse og behandling skjer manuelt, ved bruk av hendene. Naprapati bygger på ortopedisk medisin og funksjonell anatomi, og kunnskapen om hvordan bevegelsesapparatet fungerer er stor. Bevegelsesapparatet er sammensatt av muskler, ledd, bindevev og nerver, og det er viktig at samspillet mellom disse fungerer optimalt. Om man får en ubalanse i bevegelsesapparatet kan det oppstå overbelastning, smerte eller funksjonsnedsetting. Naprapaten jobber med å finne årsaken til dette, og ser hele kroppen som en enhet.

Hva behandler naprapaten?

Naprapaten jobber ut i fra en grundig anamnese (pasientens historie), og undersøkelser av muskler og ledd for å finne bakomliggende årsak til smerte eller funksjonsproblematikk. Naprapaten gir både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende behandling. Typiske problem en naprapat kan hjelpe med er – nakkesmerte – hodepine – svimmelhet – kjeveproblem – skuldersmerter – tennisalbue/musearm – ryggsmerter – hofte- og bekkenplager – ischias – kneproblem – beinhinnebetennelse – fotproblem.

Hvordan behandler naprapaten?

Naprapaten bruker ulike former av behandlingsteknikker for å få en så effektiv behandling som mulig. Ulike behandlingsteknikker gjør det også enklere med individtilpasset behandling.
– Maniupulasjon - benyttes for å normalisere bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Utføres med høy hastighet, men liten kraft.
– Mobilisering - er også  med og normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Er en leddnær tøy. 
– Triggerpunktsbehandling - er med og minsker en viss type smerteutstråling og redusere muskelspenninger. Utførers oftes med pressur.
– Massasje - benyttes for å minske muskelspenninger og få bedre sirkulasjon, er med og myker opp muskler og bindevev.
– Muskeltøying -  benyttes for å minske muskelspenning og øke fleksibiliteten.
– Nervemobilisering - er med og gir en bedre mobilitet for nerven i forhold til omkringliggende vev.
– Treningsøvelser - råd om ulike øvelser til hjemmebruk.
– Ergonomi - råd om ergonomi i hverdagen.
– Dry Needling - smertebehandling med nåler. Akupunkturnåler settes i triggerpunkter i muskulaturen for å oppnå smertelindring.

Naprapatiens historie

Naprapatien ble grunnlagt på starten av 1900-tallet av Dr. Oakley Smith. Smith var utdannet kiropraktor, men gikk tidlig bort fra subluksasjonsteorien om at ryggvirvlene hopper ut av ledd. Smith mente at stramme strukturer som ligament, sener og muskulatur rundt leddet spiller stor rolle for bevegelsen i leddet. Han utviklet et spesifikt system for å behandle, samt et system for å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunnene. Dette la grunnlaget for naprapatien, og Smith startet den første skolen i Chicago, USA i 1907. Björn Jönson Berg utdannet seg ved denne skolen, han tok naprapatien med seg til Sverige og startet Naprapathögskolan i Stockholm i 1970. Naprapatutdannelsen preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla, samtidig som den har vært åpen for ny forskning. Berg ble inspirert av andre autoriteter innen manuell medisin og han har inkludert andre behandlingsteknikker som har forklaringsmodeller og/eller velutprøvde teknikker som stemmer med naprapatiens grunnidè. Det å ikke bare behandle symptomene, men å søke årsaken til pasientens problem har hele tiden vært sentralt. Den første naprapaten i Norge kom på begynnelsen av 1980-tallet. Norges Naprapatforbund ble etablert i 1993.
BESTILL TIME