Helseforsikring

Mange bedrifter tilbyr i dag helseforsikring til sine ansatte. Dette kan være med å forebygge sykefravær eller hjelpe den ansatte å komme raskere tilbake i jobb etter sykdom. Alle forsikringsselskap dekker i dag behandling hos naprapat. Antall behandlinger varierer mellom 5 og 24 per år, avhengig av hvilken avtale man har. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver dersom du ønsker mer informasjon. For å ta i bruk behandlingsforsikringen kontakter du ditt forsikringsselskap, du vil da få en behandlingsbekreftelse som du tar med ved første konsultasjon. 

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. 20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen. Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget. Selv om færre har tungt fysisk arbeid enn tidligere, synes ikke nakke- og skuldersmerter å avta i befolkningen. Årsakene til muskel- og skjelettplager er en sammensetning av gale arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stress eller andre påkjenninger. I tillegg kan forskjellige former for eksponering forekomme i fritiden. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak for muskel- og skjelettlidelse. Det er nå godt dokumentert at flere faktorer i arbeid øker risikoen for muskelskjelettlidelser. I mange tilfeller er smertene ikke lenger bare et symptom, men blir et alvorlig medisinsk og psykologisk problem. Spesielt lumbago- og isjias-smerte er en vanlig underliggende årsak til sykefravær og uføre-pensjonering, men også andre smerteopplevelser. Slike smerter er nokså vanlige hos ansatte med kontorarbeid. I noen tilfeller er det god dokumentasjon for at et spesifikt arbeidsforhold kan være en vesentlig utløsende årsak. (Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) )
BESTILL TIME